LLegim?

El món és ple de llibres preciosos que ningú no llegeix (Umberto Eco, filòsof i escriptor italià)

© Marck Castelló, 2024

bio

Quatre pinzellades

sobre l'autor

Marck Castelló va néixer a Barcelona l’any 1974. És llicenciat en dret i especialista en dret penal. Des de fa temps, combina l’exercici de l’advocacia amb l’escriptura i la pintura.

Com a il·lustrador ha col·laborat en diversos números de Catarsi (revista de ciència ficció en català), així com en el recull de relats «Montseny amb un somriure» (2020). 

«El Mecanisme» (2021) és la seva primera novel·la.

La seva manera d’escriure és directa, sense ornamentacions supèrflues, amb un vocabulari senzill però escollit amb tota la intencionalitat. L’estil és eclèctic, integrant a la seva obra gèneres tan diversos com la novel·la negra, el thriller i la fantasia, tot salpebrat amb una forta dosi d’humor.

L’autor escriu a mà, amb ploma estilogràfica i generalment a la nit, al petit despatx que té a casa. No obstant això, sempre va amb una llibreta, cosa que li permet treballar, si troba un moment, en qualsevol altre lloc.

Manuscrit original d'El Mecanisme

El Mecanisme

Sinopsi

En Daniel és un estudiant de vint-i-dos anys que pateix narcolèpsia, un trastorn neurològic que provoca que s’adormi durant el dia. La seva vida és insubstancial fins que, un divendres al vespre, es veu involucrat en un tiroteig. Arran d’aquest, en Daniel descobreix que algú està matant la gent que apareix en una misteriosa llista, i tant ell com l’Andrea (l’altra protagonista de la història) hi surten. Tots dos són objectius a eliminar.

"M’han intentat matar, em volen arrencar les dents.

Estigues alerta. Et podria passar a tu."

Detalls de la publicació


Stonberg Editorial (edició: juny 2021)

Pàgines: 218

Format: rústega amb solapes

ISBN: 978-84-123413-8-6

Al llarg dels capítols sorgeixen personatges tan diversos com un psiquiatre addicte al sexe, un col·leccionista de dents humanes i una noia amb la cara desfigurada. També apareix un objecte anomenat Mecanisme de Fervet, capaç de relacionar el present amb fets del passat que segueixen un mateix patró.

Il·lustració original que apareix a l'obra

Com totes les coses fetes amb ànima, El Mecanisme ha estat escrit a mà, sobre paper setinat i amb ploma estilogràfica. L’obra original ocupa un total de tretze llibretes, sense tenir en compte les revisions i reescriptures posteriors.

comentaris dels lectors:

Mecanoscrit original de l'obra

BLOG

Sant Jordi 2022 - El dia 23 d’abril, de 17:00 a 17:45, vaig estar signant llibres a la parada de Stonberg Editorial situada a Consell de Cent 351 de Barcelona, cantonada amb passeig de Gràcia.El dia va ser plujós, però vam tenir la sort que va sortir el sol durant l’estona que vaig estar signant. Vaig poder conèixer alguns lectors, amb qui vaig compartir impressions.Parada de Stonberg Editorial a BarcelonaSignant un exemplar de la meva novel·laCompartint el moment amb alguns lectors especials


A la taula, vaig coincidir amb poetes i narradors de l’editorial, com Francisco Javier Tostado, Maria del Carme Serrat, Isabel del Pilar Valero Herrera o Aurora Gámez Enríquez. Tot plegat, va fer que el moment fos inoblidable.Amb Isabel del Pilar Valero Herrera, que signava exeplars del seu poemari "Finestra oberta al vol dels ocells", una obra fantàstica.Amb  la poeta Aurora Gámez Enríquez i el meu editor, Jordi CastellóDia plujós però especial. Gràcies a tots els que hi vau ser-hi!


Contacte

Podeu contactar amb mi a través del correu electrònic següent:

Nom  
E-mail  
Missatge  

E-mail:

marck@marckcastello.com


Xarxes socials:

foreign rights

Català:

Si vostè està interessat en la traducció o adaptació de l’obra de l’autor, pot contactar amb nosaltres a través de l’e-mail següent:

info@marckcastello.com


Español:

Si usted está interesado en la traducción o adaptación de la obra del autor, puede contactar con nosotros a través del siguiente e-mail:

info@marckcastello.com


English:

If you are interested in the translation or adaptation of the author's work, you can contact us through the following email:

info@marckcastello.com


Deutsche:

Wenn Sie an der Übersetzung oder Anpassung der Arbeit des Autors interessiert sind, können Sie uns über die folgende E-Mail kontaktieren:

info@marckcastello.com


Français:

Si vous êtes intéressé par la traduction ou l'adaptation de l'œuvre de l'auteur, vous pouvez nous contacter via l'e-mail suivant:

info@marckcastello.com


Italiano:

Se sei interessato a tradurre o adattare l'opera dell'autore, puoi contattarci tramite la seguente e-mail:

info@marckcastello.com

 

Português

 

Si estiver interessado em traduzir ou adaptar a obra do autor, pode contactar-nos através do sigiente e-mail:

 

info@marckcastello.com

 

 

 

Informació legal

© Marck Castelló, 2024

TERMES I CONDICIONS LEGALS


Les presents condicions s'aplicaran a la prestació de serveis i a l’ús de lloc web marckcastello.com. Per aquest motiu cal que llegeixi atentament les següents condicions abans navegar pel lloc web, realitzar qualsevol compra o utilitzar els nostres serveis.


marckcastello.com es reserva qualsevol dret que li correspongui i que no estigui expressament comprès en les presents Condicions d'ús i Condicions de venda.


CONDICIONS D’ÚS


1. Objecte i parts


1.1. Les presents condicions s'apliquen a l'ús del lloc web marckcastello.com. En accedir i navegar pel lloc web vostè (en endavant usuari) declara conèixer les presents condicions, i acceptar expressament i sense reserves quedar vinculat per aquestes.


2. Condicions d'accés i navegació


2.1. L'accés i l'ús del lloc web està supeditat a la legislació espanyola que resulti aplicable en cada moment, i la conducta de l'usuari ha de ser lícita i d'acord amb les lleis, el costum i els principis generals del Dret.


2.2. En accedir i navegar pel lloc web l'usuari es compromet a:


- Utilitzar el lloc web d'acord amb les finalitats per a les quals ha estat creat, i a actuar de bona fe.


- No realitzar conductes en perjudici del lloc web, el seu titular o els seus usuaris, o en perjudici de terceres persones.


- No realitzar transaccions o actes fraudulents o delictius, o facilitar-los de qualsevol manera.


- No realitzar accions destinades a bloquejar el lloc web, fer-lo inoperant o baixar el seu rendiment.


- No introduir virus, troians, programes, dades o altres elements en el lloc web o en els servidors on estigui allotjat, ja sigui mitjançant l'accés directe o mitjançant correu electrònic, ni elements que alterin el seu funcionament.


- No introduir publicitat, de manera directa o indirecta.


- No accedir a parts restringides del lloc, al servidor que l'allotja o a d'altres ordinadors de suport, desenvolupament i manteniment del lloc web.


- No extreure dades del lloc web (ja sigui text, imatges, codi font o dades de qualsevol altre tipus) sense el consentiment exprés de marckcastello.com.


- No publicar opinions o continguts ofensius, obscens o il·lícits en el lloc web, o que siguin perjudicials per a terceres persones. marckcastello.com es reserva el dret a eliminar els comentaris i continguts que consideri inadequats.


2.3. L'incompliment d'aquestes condicions facultarà a marckcastello.com per bloquejar l'accés al lloc web al responsable de l'incompliment, que serà a qui correspondrà la responsabilitat per les pèrdues, danys i perjudicis causats (incloent-se també el lucre cessant) a marckcastello.com o a tercers.


3. Actualització del software i del contingut


Es podrà actualitzar el software i el contingut del web en qualsevol moment


4. Comunicacions i notificacions


4.1. L’usuari s'estarà comunicant electrònicament amb marckcastello.com cada vegada que utilitzi els serveis del lloc web, o quan enviï un correu electrònic o qualsevol altre tipus de missatge a través del seu ordinador, telèfon mòbil, tablet o qualsevol altre dispositiu, i aquest missatge sigui rebut per marckcastello.com.


4.2. L’usuari accepta expressament rebre comunicacions electròniques per part de marckcastello.com, complint tota notificació o informació així remesa els requisits legals de comunicació per escrit. Tot això sense perjudici d'altres sistemes de comunicació (com ara el correu postal o el telèfon facilitats per l’usuari).


4.3. Les comunicacions remeses per l’usuari a marckcastello.com podran fer-se al correu electrònic info@marckcastello.com.


5. Ús de les fotografies enviades pels lectors


5.1. Aquells qui enviïn fotografies perquè siguin penjades a l’espai «Fotos dels lectors» hauran de ser els titulars dels drets d’aquestes. De la mateixa manera, hauran d’estar autoritzats a fer servir la imatge de les persones que hi surtin.


5.2. Mitjançant l’enviament a marckcastello.com de les fotografies anteriorment descrites, s’autoritza a marckcastello.com a fer-les servir en el seu web, amb caràcter no exclusiu. Aquesta autorització podrà ser revocada en qualsevol moment, tenint el lloc web un termini mínim d’un mes per a retirar-les.


5.3. En tot cas, la persona que ens enviï fotografies es farà responsable, de forma exclusiva, de reclamacions de tercers derivades del seu ús.


6. Comentaris i valoracions


6.1. Sempre que marckcastello.com ho autoritzi, l’usuari podrà deixar (a l'espai previst per a això) opinions i valoracions. Els comentaris no podran ser ofensius, obscens o il·lícits, ni podran respondre a interessos publicitaris. L’usuari s'obliga a ser veraç en els seus comentaris.


6.2. Mitjançant l'ús de l'espai d'opinió o valoració no es podran introduir en el lloc web elements que alterin el seu funcionament (com ara virus, spam, correus en cadena o enllaços a d'altres llocs web; tampoc podrà saturar l'espai de comentaris).


6.3. Per utilitzar l'espai d'opinió l’usuari ha d'utilitzar les seves pròpies dades, és a dir, que no pot actuar ni opinar per compte de tercers.


6.4. L’usuari cedeix els drets d'explotació de les opinions i valoracions realitzades al lloc web, de manera no exclusiva, a marckcastello.com, comprenent aquesta cessió el dret de publicació, distribució, reproducció, comunicació pública i transformació. La durada d'aquesta cessió comprendrà el temps màxim legalment establert. marckcastello.com podrà identificar l’usuari amb en nom escollit per aquest al posar el seu comentari, o també ho podrà fer parcialment. L’usuari autoritza expressament a marckcastello.com a cedir a terceres persones els drets d'explotació indicats, i a realitzar les gestions necessàries per articular la cessió.


6.5. marckcastello.com no es fa responsable de les opinions dels seus usuaris, qui assumiran en exclusiva els danys o perjudicis que es puguin derivar d'aquestes. Així mateix, marckcastello.com es reserva les accions legals pertinents per reclamar, si s’escau, els danys o perjudicis que l’usuari li hagués pogut provocar.


6.6. marckcastello.com es reserva el dret a eliminar o modificar qualsevol contingut que no respecti el que estableix aquest apartat, o aquelles opinions o comentaris que siguin contraris als interessos del lloc web.


7. Domini, propietat industrial i propietat intel·lectual


7.1. El domini marckcastello.com és propietat de l’autor. Qualsevol ús o associació del domini o de les marques sense autorització del seu legítim titular està prohibit. L'accés al lloc web no implica el dret d'ús de cap de les marques ni la cessió total o parcial de les mateixes als usuaris del lloc; això també és aplicable al domini i a les marques propietat de tercers que figurin al lloc web.


7.2. La resta de les marques que apareixen en el lloc web són propietat de tercers, i a ells correspon l'exercici dels seus drets respectius. El lloc web www.marckcastello.com no està relacionat o associat amb les persones titulars d'aquestes marques, i no adquireix cap responsabilitat respecte de les mateixes.


7.3. marckcastello.com és la titular de tots els drets d'explotació (ja siguin de propietat industrial o intel·lectual) del lloc web, és a dir, del seu contingut i del programari utilitzat per a la seva construcció i gestió; tot això sense perjudici de l'ús d'altres elements i programes propietat de tercers l'ús dels quals estigui autoritzat. El disseny, la funcionalitat i la programació del lloc web, així com el seu contingut (com ara text, icones, fotografies, dibuixos, imatges, vídeos, sons, gràfics, dissenys, logotips, bases de dades, codi font, aplicacions, seqüències , etc.), ja siguin propietat de marckcastello.com o de tercers, estan protegits per les lleis de propietat industrial i intel·lectual. L'accés al lloc web no implica la cessió total o parcial dels drets d'explotació als usuaris del lloc. Queda prohibit el seu ús total o parcial sense autorització expressa del titular d'aquests drets.


7.4. No està permesa la manipulació dels continguts del lloc web ni del seu programari, ja sigui totalment o parcial, ni tampoc la seva còpia, extracció, descàrrega, descompilació, reutilització, reproducció, modificació, venda, comunicació pública o explotació de cap tipus, així com l'ús de meta-tags, robots de cerca o qualsevol altre element per extreure informació del lloc web. Tampoc està permès l'ús d'enginyeria inversa ni utilitzar parts del programari del lloc web per crear obres derivades.


7.5. L'incompliment de les condicions establertes en el present contracte podrà comportar la prohibició i el bloqueig de l'accés i la navegació pel lloc web, sense que sigui necessària cap tipus de comunicació prèvia. A més, marckcastello.com es reserva el dret a exercir les accions civils o penals que legalment li corresponguin.


8. Garanties i limitació de la responsabilitat


8.1. L’usuari es responsabilitzarà per les pèrdues, danys i perjudicis (entre els quals s'inclou el lucre cessant) ocasionats a marckcastello.com l'incompliment de les condicions establertes en el present contracte.


8.2. Qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi els serveis oferts a marckcastello.com ho fa pel seu compte i risc.


8.3. D'acord amb en punt anterior, marckcastello.com no garanteix:


- El correcte funcionament del lloc web.


- La continuïtat dels serveis prestats i l'accés al lloc web.


- L'absència d'errors en els continguts del lloc web.


- La completa invulnerabilitat del lloc web i dels seus sistemes de seguretat, així com l'absència de virus, programes d'spam o programes o aplicacions que continguin components nocius en el lloc web i/o en els servidors utilitzats per aquest.


- Que els enllaços que figuren en el lloc web siguin correctes.


8.4. marckcastello.com no es fa responsable dels danys ni les pèrdues ocasionades pels motius anteriorment descrits, ni de les pèrdues directes o indirectes derivades de l'ús del lloc web, ja tinguin caràcter particular o empresarial. Tampoc assumeix cap responsabilitat per les pèrdues següents independentment del seu origen:


- Pèrdues de diners, negoci, ingressos o vendes.


- Lucre cessant, pèrdua de contractes o pèrdua de clients.


- Pèrdua de dades.


- Pèrdua d'ordinadors, dispositius mòbils o d'altres dispositius utilitzats per accedir al lloc web.


- Pèrdues degudes a causes fortuïtes, de força major o per causes degudes la intervenció de tercers.


- Despeses ocasionades per l'ús del lloc web.


- Pèrdues derivades de la prestació de serveis per part de tercers que siguin necessaris per accedir al lloc web.


- Pèrdues per l'accés a llocs i pàgines web enllaçats al nostre lloc web.


- Pèrdues de qualsevol altre tipus.


8.5. Les informacions proporcionades a través del lloc web, o per qualsevol altre mitjà per part de la marckcastello.com, no constitueixen cap tipus de garantia ni generen cap obligació legal, no fent-se responsable la mateixa dels danys o perjudicis que es puguin derivar. En tot cas, les informacions proporcionades tindran caràcter orientatiu.


8.6. marckcastello.com no es fa responsable del contingut de les pàgines a les que s'accedeixi a través del lloc web, ja sigui mitjançant links, banners o botons, ni de les pèrdues o danys que sofreixi l'usuari per això. Els enllaços es proporcionen únicament a títol informatiu, ja que els llocs enllaçats són gestionats per terceres persones. marckcastello.com no es fa responsable de cap pèrdua o dany derivat de l'accés i navegació per aquestes pàgines web.


8.7. marckcastello.com no es responsabilitza del material o contingut introduït per terceres persones en el lloc web, ja consisteixi en virus, troians, programes, opinions, imatges, vídeos, dades o contingut de qualsevol altre mena.


9. Modificació de les condicions presents i d'altres qüestions


9.1. Les Condicions d'ús poden ser modificades en qualsevol moment i sense previ avís per marckcastello.com, i seran aplicables les condicions que es trobin publicades en el moment d'accés o ús del lloc web.


9.2. Serà responsabilitat de l’usuari assegurar-se de quines són les condicions vigents en el moment d'usar els serveis del lloc web. Les condicions estaran publicades en el lloc web de forma permanent.


9.3. Per al supòsit que alguna de les condicions d'ús fos declarada nul·la total o parcialment pels jutjats o tribunals competents, la resta de clàusules conservaran la seva plena vigència.


9.4. Per al cas que les presents condicions estiguin redactades en més d'una llengua, tindrà preferència la versió catalana de les mateixes.


10. Llei aplicable i competència dels jutjats i tribunals


marckcastello.com i l’usuari pacten expressament que el present contracte s'interpreti d'acord amb la legislació espanyola vigent quan es va contractar. Així mateix, seran competents per a l'enjudiciament de qualsevol desacord derivat d'aquestes condicions els jutjats i tribunals espanyols, o en el seu defecte els que la legislació determini, incloent-se entre aquests els de el domicili del consumidor i usuari, així com els de el lloc de compliment de l'obligació.


D'acord amb l'article 14.1 de l'Reglament 524/2013 sobre resolució de litigis en línia en matèria de consum, l'informem de l'existència d'una plataforma de resolució de litigis en línia facilitada per la Comissió Europea, així com de la possibilitat de presentar la seva reclamació a través de la mateixa accedint a l'enllaç: https://ec.europa.eu/consumers/odr


POLÍTICA DE PRIVACITAT I DE PROTECCIÓ DE DADES


A marckcastello.com no recopilem les dades dels usuaris.


POLÍTICA DE COOKIES


Què és una cookie?


Una cookie és un fitxer o dispositiu d'emmagatzematge i recuperació de dades que es descarrega al terminal de l'usuari (ja sigui ordinador, smartphone, tauleta o televisor) amb la finalitat de millorar els serveis oferts pel lloc, pàgina o plataforma web, i per mostrar publicitat d'acord amb l'anàlisi dels hàbits de navegació del destinatari. També poden servir per identificar l'usuari en supòsits determinats, mostrar preferències en el lloc web o recordar claus i contrasenyes.


Quins tipus de cookies hi ha?


Hi ha diverses classes de cookies, que es poden classificar de la manera següent:


1. Pròpies o de tercers, depenent de si l'entitat que les envia i tracta la informació obtinguda a través d'aquestes és la mateixa que gestiona l'equip o domini des del qual es presta el servei sol·licitat per l'usuari, o si en canvi s'envien des de l'equip o domini gestionat per una altra entitat.


2. De sessió o permanents, depenent de si estan limitades temporalment a una sessió o accés a la plataforma o si continuen instal·lades en el terminal del destinatari fins que arriba una determinada data de caducitat, i això atenent a la seva finalitat.


3. Atenent la seva finalitat poden ser:


a) Tècniques. Faciliten la navegació de l'usuari i la prestació dels serveis requerits per aquest. S'utilitzen, entre altres coses, per controlar la transmissió de dades, gestionar la configuració de la imatge o del so o dels continguts flaix, identificar l'usuari o la sessió, recordar claus i contrasenyes, accedir a la cistella de la compra o realitzar un comanda, així com per facilitar qualsevol altre servei ofert per la plataforma.


b) Personalitzades. Són aquelles que permeten oferir al destinatari un servei adaptat a certes característiques específiques, com ara el seu idioma, el seu navegador o la zona o regió des de la qual s'hi accedeix, tot això d'acord amb els paràmetres predefinits en el seu equip o terminal.


c) D'anàlisi. Són les que permeten crear perfils de navegació dels usuaris del lloc web, tenint en compte les seves preferències i comportament durant la navegació. Per exemple, permeten recordar si l'usuari repeteix visita.


d) Publicitàries i de publicitat tenint com a base el comportament. Són les que, d'una banda, permeten gestionar la publicitat del lloc web, i per altra banda fan possible personalitzar la publicitat en funció del perfil i dels hàbits de navegació de l'usuari.


Una mateixa galeta pot estar inclosa en més d'una d'aquestes categories.


Tal com t'hem indicat, en el nostre lloc també s'usen cookies d'altres plataformes com Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram i Google+, amb la finalitat que puguis compartir opinions o documents gràfics sobre els productes mostrats i els serveis oferts en el nostre lloc. Generalment, en accedir a aquestes xarxes socials autoritzes a les mateixes a emmagatzemar cookies de manera permanent. Per gestionar aquestes cookies has d'accedir a la xarxa social de la qual es tracti.


Per què utilitzem cookies en el nostre lloc web?


En el nostre lloc, pàgina o plataforma web utilitzem cookies amb diferents finalitats, que són:


- Procurar un funcionament correcte del lloc, fent la navegació més àgil i ràpida. La desactivació de les cookies pot reduir les prestacions ofertes pel lloc web.


- Controlar la transmissió de dades, identificar l'usuari o la sessió, recordar claus i contrasenyes, memoritzar dades relatives a formularis, permetre l'accés a la cistella de la compra o realitzar una comanda, així com per facilitar qualsevol altre servei ofert per la plataforma. Les cookies s'associen a un usuari anònim i en cap cas proporcionen dades personals (com ara el nom, en correu electrònic, el número de telèfon, etc.), ni extreuen informació del disc dur dels dispositius de navegació.


- Recopilar informació per adaptar la navegació a les característiques tècniques dels dispositius de cada usuari (com ara l'idioma de navegació, el tipus de navegador o la classe de dispositiu), així com la zona o regió des de la qual s'accedeixi d'acord amb la configuració del seu dispositiu.


- Obtenir informació de tipus estadístic (saber quines són les pàgines més visitades o els productes més buscats).


- Amb finalitats publicitàries i per oferir a l'usuari productes i serveis personalitzats, en funció del seu perfil i dels seus hàbits de navegació.


- Per augmentar la seguretat de la nostra pàgina, lloc o plataforma web. Per tant, en cap cas les cookies poden causar danys als dispositius de navegació.


Cookies que utilitzem:


- COOKIE JSESSIONID:


La JSESSIONID és una cookie generada pels contenidors de servlets, com el Tomcat o el Jetty, i és usada per gestionar les sessions en aplicacions web Java EE per al protocol HTTP.


A causa de què el protocol HTTP és un protocol "sense estat" (no guarda cap informació sobre les connexions anteriors), el servidor web no té la capacitat de saber les peticions que són d'un mateix usuari.


Per solucionar aquest inconvenient s'han desenvolupat diversos mètodes per poder gestionar les sessions d'usuari i millorar la navegació i la usabilitat en els entorns web.


Entre aquestes tècniques es troba la utilització de cookies.


Una cookie és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador de l'usuari.


El servidor web crea una cookie anomenada JSESSIONID i l'envia a l’usuari. A partir d'aquest moment l’usuari l'adjunta a totes les peticions HTTP que realitza al servidor per identificar-se.


JSESSIONID és una cookie de sessió. És temporal i no s'emmagatzema en el disc de l'usuari.

Un cop finalitzada la sessió s'eliminarà.


Consentiment de l'ús de cookies per part dels usuaris


La política de cookies forma part de les condicions generals i la política de privacitat aplicables al nostre lloc web. Mitjançant la navegació pel nostre lloc, l'usuari accepta de forma expressa l'ús de cookies pròpies o de tercers, així com el tractament de les dades obtingudes a través d'aquestes. No obstant això, per al cas que vulgui revocar el consentiment i eliminar les cookies del seu terminal, o si desitja desactivarles i canviar la configuració del seu navegador en relació a les mateixes, pot fer-ho a través del manual d’usuari del seu explorador.


L'usuari també pot accedir al nostre lloc en mode privat, de tal manera que les galetes s'esborraran un cop es tanqui el navegador.